Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Kiên Hảo

Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang
kiengiang-thcskienhao@edu.viettel.vn